Alg. voorwaarden

Referenties

Klanten van PALET zijn afkomstig uit de volgende sectoren:
zakelijke dienstverlening, openbare gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuiszorg, ziekenhuiszorg, brancheorganisaties, gemeentelijke overheid en opleidingsinstituten.

PALET heeft onder andere opdrachten uitgevoerd voor Mediq CombiCare, Technische Universiteit Delft, De Muzerie, Abrona, ISS Pest Control, GGD Amsterdam, PlusZorg, Gemeente Dordrecht, TripConsult, St. Anna Zorggroep, Flevoziekenhuis, GGz Breburg Groep, Nefarma, Zorgverzekeraars Nederland, Netherland School of Public & Occupational Health, Boertien Training, De Baak Managementcentrum VNO/NCW, Eleos, GGD Nederland, GGD Zeeland, GGZ De Grote Rivieren, Nedzorg en de Reinier de Graaf Groep, Gerechtsdeurwaarders Nederland.

"Door de prettige benadering en effectieve aanpak heb ik goed inzicht gekregen in de problematiek. De goede balans tussen zelfwerkzaamheid (ik) en sturing (coach) gaf ruimte en zette aan tot nadenken. Wat mij met name aanspreekt is dat Marianne Eussen zeker niet te invullend is."

R. Kerkhof
trainer

“I have been very pleased in working with PALET coaching | advies | interimmanagement. I found Marianne Eussen to be very skilled in getting to the essence and she is an excellent communicator.”

E. Pennings
Director Product Management

“In het coachingstraject met PALET coaching | advies | interimmanagement heb ik mij voldoende gezien en gehoord ervaren. Het heeft in korte tijd tot grote resultaten geleid.”

Mevrouw A. Vermeer
Vestigingsmanager

“Een trainer uit mijn team dreigde overspannen te raken door een te hoge werkdruk. Door hem tijdig coaching aan te bieden bij PALET coaching | advies | interimmanagement konden we verkomen dat hij ziek werd. Na de coaching is hij beter in staat om de werkdruk onder controle te houden. Hij heeft weer voldoende energie en weerstand om zich voor zijn werk in te zetten.”

Mevrouw M. Hermans
teamleider

“Door het verbeteren van zelfinzicht is de uitoefening van mijn functie ontspannener geworden hetgeen ontgetwijfeld de organisatie ten goede komt.”

Mevrouw L. van den Berg
manager

“De opdrachten op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en vermaatschappelijking van de zorg zijn naar volle tevredenheid uitgevoerd. PALET coaching | advies | interimmanagement heeft bijgedragen aan de beleidsontwikkeling van onze dienst. Door de positieve en deskundige inbreng van de adviseur speelt de gemeente een belangrijke rol in de keten van de openbare gezondheidszorg.”

Mevrouw G. Schreven
Afdelingshoofd Welzijn en Zorg

“De manier waarop de workshop klantgericht werken is ingevuld was zeer verrassend en afwisselend. Onze verwachtingen zijn waargemaakt. Niet alleen de opdrachtgever, maar ook de deelnemers zijn zeer te spreken over het resultaat.”

Stafbureau
St. Anna Zorggroep