PALET
vosseveldlaan 8
postbus 3031
3760 DA Soest
T 035 6032160
info@paletonline.nl

Hoe effectief is jouw team?

Steeds vaker werken mensen in teams. Er wordt bij de samenstelling vooral gekeken naar inhoudelijke deskundigheid, terwijl ook groepsdynamica, communicatie en samenwerking van groot belang zijn. Op de effectiviteit van teams zijn veel aspecten van invloed.

Om de teamprestaties te verbeteren, is het belangrijk om zicht te krijgen op de knelpunten. Maar ook op krachten die wellicht nog onvoldoende benut worden. Een analyse van de verschillende persoonlijkheden binnen een team werkt daarbij zeer verhelderend. Teamscape geeft een krachtig visueel beeld van de werkstijl van een team en de manier waarop geschillen worden opgelost.

Beter begrip en meer waardering

Teamscape legt de verschillende individuele profielen van teamleden over elkaar en combineert deze om zo een beeld te geven van zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen individuele teamleden. Teamscape zorgt voor een beter begrip van en meer waardering voor uiteenlopende stijlen en faciliteert het ontwikkelen van een plan van aanpak om een ‘high performing’  team op te bouwen.

Ieder teamlid ontvangt zijn eigen Facet5 en Facet5 Teamscape rapport, waarin de volgende  aspecten zijn opgenomen:

Unieke bijdrage:geeft inzicht in unieke talenten en werkhouding van teamleden

Individuele Facet5 profielen worden vergeleken met die van de andere teamleden. Zo wordt inzichtelijk gemaakt of mensen met elkaar overeen komen als het gaat om hun werkhouding. En welke unieke talenten een ieder bijdraagt aan het team en hoe teamleden elkaar aanvullen en kunnen versterken. Of welke talenten er binnen het team over- of ondervertegenwoordigd zijn.

Samenwerking: levert input met betrekking tot knelpunten in werkprocessen

Van ieder teamlid wordt aangegeven of hij/zij een voorkeur heeft voor het genereren van ideeën, het analyseren van ideeën, het nemen van beslissingen of het implementeren van beslissingen.  En wat voorkeursstijlen zijn als het gaat om structuur en de bereidheid verantwoordelijkheden te delen. Knelpunten in het proces komen zo snel aan het licht.

Confrontatiestijl: ondersteunt bij het oplossen van conflicten

Teamscape biedt inzicht in de conflicthanteringsstijlen van individuele teamleden. En maakt zo helder waar communicatieproblemen optreden en op welke manier conflicten binnen een team effectiever opgelost kunnen worden.

 

Facet5 is de sterkste en helderste online persoonlijkheidsvragenlijst van dit moment, die managers en HR professionals snel inzicht geeft in hoe mensen verschillen in hun gedrag, motivatie, houding en ambitie. Facet5 is uniek omdat het wetenschappelijk grondig is onderbouwd én klare taal spreekt.

PALET coaching | advies | interimmanagement is sinds 2010 geaccrediteerd om met deze vragenlijst te werken.

Concrete rapportage

Het uitgebreide en zeer toegankelijke Teamscape rapport geeft antwoord op vragen als:

 • Wat zijn sterke en minder sterke kanten van deze teamleden?
 • Hoe dragen de individuele leden van het team bij aan het werkproces?
 • Hoe gaan de teamleden om met conflicten?
 • Hoe komt de besluitvorming in dit team tot stand?
 • Hoe werkt dit team samen en wat zijn mogelijkheden voor verbetering?

Op individueel niveau geeft de Teamscape antwoord op vaardigheden als

 • besluitvaardigheid
 • evaluatie
 • implementatie
 • creativiteit

Daarnaast krijgt iedere medewerker een persoonlijk Facet5 rapport. Voor de inhoud daarvan verwijs ik graag naar "Ontdek je persoonlijke kwaliteiten"

  

Verbluffende inzichten

De diepgang van Facet5 is verbluffend. Meerdere deelnemers geloven niet dat de rapporten automatisch gegenereerd zijn, omdat ze zo raak waren. Hoe kan dit? Facet5 is gedurende vele jaren geperfectioneerd en uitgebouwd. Bovendien wordt het systeem jaarlijks door meer dan tienduizend mensen ingevuld. Deze informatie wordt voortdurend benut om het systeem verder te verfijnen en te verbeteren.

  

Brede toepassingsmogelijkheden

Facet5 biedt verschillende toepassingen:

 • Focus op specifieke competenties
 • Teamscape: een vergelijking van individuele rapporten, samengevoegd in een teamrapportage
 • Focus op leidinggeven: een praktisch overzicht voor de manager, met do’s & dont’s 
 • Werkvoorkeuren: een overzicht van drijfveren en motivatie

  

De voordelen op een rijtje

 • Snel, betrouwbaar en breed toepasbaar
 • Gebaseerd op de wereldwijd aanvaarde norm in persoonlijkheidsonderzoek
 • Toepasbaar voor selectie, ontwikkeling, loopbaanadvies en teamontwikkeling
 • Rapportages op individueel en groepsniveau

 

Wilt u weten wat Teamscape voor u of uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op m.eussen@paletonline.nl