CoachingPALET

Hoe vaak heb je je voorgenomen om diezelfde fout niet meer te maken? Om nu echt eens in de praktijk te brengen wat je in de laatste training geleerd hebt? Hoe snel verval je dan weer in je gewone dagelijkse gewoonten, terwijl je je had voorgesteld het anders te doen? Dan is het nu de hoogste tijd om jezelf coaching te gunnen. De erkenning tot Registercoach© van de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches is een waarborg voor kwaliteit van de coaching.

Het is mijn ambitie om, net als een beeldhouwer uit de steen, uit mensen te halen wat er inzit. Met dit coachingPALET bied ik arrangementen om het beste in jou, als leidinggevende van (zorg)professionals, te voorschijn te halen. Dat gaat niet vanzelf, daar moet aan gewerkt worden. Soms individueel, soms in groepen, soms in een persoonlijk gesprek, soms met online begeleiding. Binnen het coachingPALET werk ik met creatieve methoden, die stimuleren om op een andere manier grenzen te verleggen. De inspirerende omgeving levert hier ook indirect een bijdrage aan.

In een eerste gesprek verkennen we de situatie en stellen we vast wat je wil verbeteren. Je krijgt een idee wat onze manier van werken voor je kan betekenen. Bovendien moet het ook klikken tussen jou en de coach. We kijken dan ook welk arrangement het beste bij jou situatie past. Ik stel een resultaatgerichte offerte op met daarin concrete doelen die we gaan realiseren.

De coachingsgesprekken stimuleren vooral het inzicht en zelflerende vermogen en geven weinig antwoorden of tips. Afhankelijk van de situatie doen we oefeningen of spelen daadwerkelijke praktijksituaties voor- of na. Kenmerkend voor mijn werkwijze is het beroep dat we op jouw onbewust aanwezig kennis en vaardigheden doen. Hierin zit, naar mijn overtuiging, de kracht van het daadwerkelijk leren, veranderen, kwartjes laten vallen. Dit houdt in dat het je in staat stelt om heel concreet doelen te stellen en te realiseren.

Het effect van de coaching is dan ook dat je meer ruimte ervaart om je werkzaamheden uit te voeren en geen belemmeringen meer ondervindt. Dit kan zowel in individueel of in groepsverband. Bijeenkomsten leveren meer inzicht in het persoonlijk functioneren en leiden tot een grotere persoonlijke effectiviteit.

Wilt jij ook jouw doelen realiseren, je persoonlijke effectiviteit verbeteren of je grenzen verleggen? Neem dan vandaag nog contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking! Je kunt hier ook meteen een afspraak in mijn agenda boeken!

Wil je weten wat andere klanten van mijn dienstverlening vinden? Kijk dan bij de referenties!