Productenpalet

Iedere verandering begint toch eigenlijk met een ambitieus idee van iemand. In de organisatie wordt dit vertaald in een missie, visie en doelstellingen van het bedrijf. Hieraan gekoppeld komen er plannen, die de ambitie verder vormgeven.

PALET is ervan overtuigd dat de ambities van het bedrijf pas gerealiseerd worden wanneer dit leidt tot concrete veranderingen in het handelen van de medewerkers. Dat betekent dat de organisatie niet alleen aandacht moet besteden aan het vormgeven van die ambitie, maar ook moet werken aan een manier waarop medewerkers daarmee om kunnen gaan.

Ons productenpalet richt zich op de individuele medewerker, op een groep mensen of op de hele organisatie. De inzet varieert van individuele begeleiding of deskundige inbreng op een specifiek onderwerp tot het in zijn geheel overnemen van taken en verantwoordelijkheden. Soms is een mix van deze producten gewenst. In onderling overleg komen wij een aanpak overeen die in uw situatie het beste resultaat oplevert.